PL | DE | EN | IT | FR

Zapytania ofertowe - Go to Brand
ARCHIWUM
down
Rozwiń

 
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
organizację uczestnictwa Weba Sp. z o.o. w targach Fensterbau
Frontale 2014 w Norymberdze

Sławków, 06.05.2013 r

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA
Zapytanie organizacja FF 2014 (pdf)PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
organizację uczestnictwa Weba Sp. z o.o. w targach Fensterbau
Frontale 2014 w Norymberdze

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA
Protokół wyboru (pdf)


ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w ilości 1000 szt.

Sławków, 08.01.2014 r

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA
Zapytanie przygotowanie i druk materiałów reklamowych (pdf)PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w ilości 1000 szt.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA
Protokół wyboru (pdf)


ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
organizację udziału Weba Sp. z o.o. w misji gospodarczej do
Szwecji podczas targów Nordbygg Sztokholm 2014.

Sławków, 03.02.2014 r

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA
Zapytanie organizacja Misja Gospodarcza Sztokholm (pdf)PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
organizację udziału Weba Sp. z o.o. w misji gospodarczej do
Szwecji podczas targów Nordbygg Sztokholm 2014.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA
Protokół wyboru (pdf)


Kontakt w sprawie postępowania ofertowego

Dodatkowych informacji dotyczących postępowania oraz przedmiotu zamówienia udziela
Pan Marek Tomiak, mail: mtomiak@webaokna.pl, tel.: +48 601 435 974.


 


Sławków, dnia 01-07-2013 r.ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na realizację projektu „Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia podstawowych procesów współpracy pomiędzy firmą WEBA Sp. z o.o. a partnerami”.

 1. Zamawiający

WEBA Sp. z o.o.

Dębowa Góra 27

41-260 Sławków

 1. Przedmiot zamówienia

Analiza przedwdrożeniowa, oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy wraz z instalacją oraz wdrożeniem dla produkcji oraz sprzedaży stolarki okiennej i drzwiowej z PVC oraz z aluminium wraz z dodatkami.

Prosimy o przedstawienie oferty zgodnej z niniejszym zapytaniem.
Dopuszczalne jest składanie ofert na sprzęt komputerowy o parametrach nie gorszych niż podane poniżej.
Terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia podane zostały poniżej.

ETAP I – planowana realizacja od 01.06.2013 r. do 30.11. 2013 r.

 • Analiza przedwdrożeniowa - zawierająca analizę systemu z uwzględnieniem jego szczegółowych wymagań, opracowanie struktury danych oraz struktury pliku

w tym:

- opracowanie szczegółowych wymagań dla Systemu w zakresie realizowanych funkcji, z uwzględnieniem zagadnień ergonomii interfejsu użytkownika, architektury rozwiązania, aspektów wydajności i wysokiej dostępności;

- opracowanie infrastruktury sprzętowej dla projektu niezbędnej dla zbudowania środowiska pozwalającego na wdrożenie oprogramowania systemowego i użytkowego wraz z komponentami administracyjnymi, a także odpowiednie połączenie wszystkich elementów systemu za pomocą sieci o odpowiedniej przepustowości;

- wstępna dokumentacja użytkowa części integracyjnej mająca na celu opisanie projektowanych funkcjonalności dla wykonawców wdrożenia i innych uczestników procesu wdrożenia;

- określenie szczegółowych zadań dla każdego z modułów systemu;

- budowa systemu przepływu danych pomiędzy Zamawiającym, a jego partnerami, którego rezultatem będzie zdefiniowanie szczegółowych interfejsów, formatów danych i protokołów komunikacji między systemami Zamawiającego oraz partnerów zewnętrznych; wymiana danych w systemie odbywać się będzie w formacie EDI/XML zgodnie z normą EDIFACT.

 • Dedykowany kompletny serwer na potrzeby budowy platformy B2B

o następujących parametrach minimalnych:

- 2 procesory 8-rdzeniowe Intel XEON z częstotliwością taktowania 2,4 GHz każdy

- pamięć serwerowa RAM 48 GB DDR3, z możliwością rozszerzenia do 96GB

- 2 zintegrowane karty sieciowe Intel Gigabit Ethernet

- zintegrowana karta graficzna VGA

- napęd MFD 3 1/2 cala 1.44 MB

- nagrywarka DVD-RW z 6/48-krotną prędkością zapisu

- System RAID 10 o parametrach:

a) dysk twardy 4 x 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) o prędkości obrotowej 15000 każdy,

b) kontroler Adaptec RAID-Controller z 512MB Cache

c) 1200GB pojemności

- karta ISDN zdalnego dostępu,

- Intel Remote Management Module 3

- adapter zdalnej administracji,

- obudowa serwerowa o parametrach:

a) zamykane drzwiczki frontowe

b) funkcja Hot-Swap dla ośmiu dysków twardych

c) 3 kieszenie montażowe

d) przynajmniej 6 wentylatorów.

 • Licencja serwerowa Windows SQL Server 2012 (jednolita licencja na 1 serwer
  i 10 użytkowników
  )

 • Microsoft 2008 R2 Enterprise Server 64 Bit (licencja na serwer i 10 użytkowników).

 • Instalacja serwera wraz z oprogramowaniem

w tym: pełna instalacja i integracja serwera z zasilaczem UPS, procesorem serwerowym, dyskiem twardym, zasilaczem, dodatkową pamięcią, konfiguracja serwera pod instalowany system operacyjny.

 • Zasilacze UPS 1500VA ( 2 sztuki).

parametry minimalne:

- 1500 VA / 900 Watt

- 6 minut czasu pracy w przypadku zaniku napięcia

- funkcja filtrowania wahań napięć bez obciążania wewnętrznych baterii.


 • Klucz podpisu kwalifikowanego 1 zestaw

w tym: certyfikat podpisu kwalifikowanego, karta kryptograficzna, czytnik kart kryptograficznych.


 • Moduł e-zlecenia

Moduł e-zlecenie ma umożliwia

pełne wsparcie i automatyzacje w generowaniu informacji podczas realizacji zleceń pomiędzy partnerami. Moduł ten przeznaczony będzie do przetwarzania informacji z relacyjnych baz danych oraz transformacji tych danych w skondensowane raporty umożliwiającemu firmie Wnioskodawcy racjonalizację zleceń dla dostawców, przyspieszenie procesów zlecenia czy informacje o brakach czy nadwyżkach materiałów.

Dzięki temu modułowi partnerzy zyskają aktualny dostęp do bieżących informacji dotyczących:

przygotowywania zamówień towarów do poszczególnych dostawców,

przygotowywania zamówień zarówno do poszczególnych zleceń jak również zbiorczych,

przygotowywania zamówień niezależnych od zleceń,

edycji zamówień wygenerowanych automatycznie,

elektronicznego wysyłania zamówień do poszczególnych dostawców,

Zastosowanie modułu umożliwiać będzie optymalizacje zamówień dzięki zastosowaniu podziałowi na poszczególne elementy:

-zakres zlecenia okna prostokątne,

-zakres zlecenia okna aluminium,

-zakres zlecenia okna ukośne,

-zakres zlecenia okna półkoliste,

-żaluzje i moskitiery.

Każdy z wymienionych wyżej podmodułów pomimo tego, iż stanowi odrębną część składową całego modułu łączą poszczególne elementy, które zwiększają efektywność i możliwości wdrażanego modułu e-zlecenia:

- fakturowanie i dokumentacja,

- przygotowanie pracy,

-wdrażany moduł będzie zawierał także narzędzie integrujące wszystkie wskazane wyżej podmoduły,

-oprogramowanie projektowe,

-narzędzie optymalizacji.

Moduł ma zapewni:

- możliwość wydruku bądź elektroniczny obieg oferty wycenionej w PLN lub dowolnej walucie obcej oraz potwierdzeń realizacji,

- wydruki: m. in. listy cięć i okuć na produkcję, rejestru zleceń, zestawienia zleceń
w rozbiciu na kontrahentów,

- monitoring stanu realizacji poszczególnych zleceń i ich pozycji z dokładnością do pojedynczego elementu okna,

- przeliczanie cenników okien i innych, które bazują na kosztach materiałowych po zmianie cen zakupu,

- wyliczanie kosztów materiałowych dla okna w oparciu o bieżące ceny materiałów,

- przygotowanie zestawienia materiałowych kosztów produkcji dla zlecenia. • Wdrożenie modułu e-zlecenia.

ETAP II – planowana realizacja od 01.12.2013 r. do 31.05.2014 r.

 • Moduł e-produkcja.

System ma oferować:

- możliwość definiowania i łączenia ze sobą dowolnej ilości obiektów (maszyn, ludzi, zespołów itp.),

- planowanie i harmonogramowanie produkcji uwzględniające także procesy przestojów, zamówienia i plany sprzedaży oraz aktywne zlecenia produkcyjne,

- rejestrowanie przebiegu produkcji wraz z rozszerzoną informacją o pochodzeniu surowców, produktów i półproduktów na poziomie partii,

- wygenerowanie zapotrzebowania na brakujące części i pozwala na automatyzację obsługi zleceń,

- ewidencjonować dodatkowe informacje niezbędne dla rozliczenia zlecenia i potrzeb ewidencji,

- rozbudowany mechanizm rozliczania produkcji umożliwia przypisywanie kosztów
z różnych źródeł, do wszystkich obiektów produkcyjnych, w ramach różnych kategorii,

- planowanie i realizacja produkcji wykonywana jest na podstawie technologii wytworzenia produktu,

- karta technologiczna ma pozwala

na rejestrację kooperacji, a także wielu informacji o charakterze pomocniczym i opisowym, z możliwością dołączania do niej plików zawierających rysunki techniczne, specyfikacji surowców lub produktów i innych materiałów przydatnych w produkcji,

- wyświetlanie wykazu planowanych i zrealizowanych czynności, dostępnych dla połączonych systemem kontrahentów.

Działanie systemu będzie opierało się na optymalizacji pracy już od najniższych szczebli zarządzania przedsiębiorstwem, poprzez eliminacje nadmiaru zbędnych informacji przekazywanych pracownikom szczebla produkcyjnego. Każdy pracownik dostaje na monitor dokładnie te informacje, których potrzebuje, a sam stan realizacji produkcji jest dostępny dla każdego kontrahenta bez konieczności opuszczania biura. Zarówno na monitorze pracowników jak i zintegrowanym oprogramowaniu kontrahentów będą zawarte informacje dotyczące postępu produkcji, a więc:

 1. Stanu produkcji (rozpoczęta, zakończona, wadliwa),

 2. Podgląd wszystkich zleceń,

 3. Pasek postępu do wskazania już rozpoczętych, gotowych lub uszkodzonych części zlecenia, dostępnych materiałów produkcji okien,

 4. Liczba części wykorzystanych do produkcji/zakończonych/wadliwych,

 5. Z każdej dostawy szyb, generowany będzie raport zawierający numer zamówienia, numer pozycji, ilość sztuk, miejsce składowania. Implementacja takiego raportu do modułu e-produkcja z jednej strony usystematyzuje proces dostarczania szyb dla Dostawców, z drugiej pozwoli Zamawiającemu na zmniejszenie czasu poszukiwania stojaków z odpowiednimi szybami.

 6. Narzędzie zarządzania drogą produktu. Narzędzie to umożliwi odbiorcom produktów firmy w trybie on-line obserwacje aktualnego stanu produkcji, a firmie Wnioskodawcy tworzenie dróg produktu z trasami, numerami stojaków, jakie są obejmowane daną trasą. Listy tras mogą być drukowane. Umożliwia to przyspieszenie i systematyzacje procesów produkcyjnych, dzięki temu możliwe jest uniknięcie przestojów w produkcji, a co za tym idzie zadowolenia klientów.

 • Wdrożenie modułu e-produkcja.

ETAP III – planowana realizacja od 01.06.2014 r. do 30.11.2014 r.

 • Wdrożenie modułu zarządzanie partnerami biznesowymi.

 • Wdrożenie modułu obsługi e-zamówień.

 • Moduł zarządzanie partnerami biznesowymi.

Moduł umożliwiał będzie:

a) sprawną wymianę danych takich jak raporty, kosztorysy, faktury, terminy płatności, projekty, dokumentacja handlowa pomiędzy Zamawiającym
a kontrahentami, z ujednoliconej platformy, na której będą dostępni wszyscy kontrahenci Zamawiającego,

b) Opis działania z usystematyzowanym podglądem na wszystkie rodzaje dokumentów od oferty przez zamówienie, dokument dostawy, fakturę zaliczkową, częściową, końcową oraz korekta

c) Automatyczne przyporządkowanie warunków cenowych dla każdej pozycji lub całego dokumentu z możliwością udzielenia rabatu lub skorygowania kwoty dla poszczególnych kontrahentów

d) Łatwe przenoszenie dokumentów, albo kompletnie albo pozycyjnie w innych dokumentach.

 • Moduł e-zamówienia.

Moduł umożliwiał będzie:

1) Monitoring stanu zlecenia, a także stanów minimalnych od zamówienia, aż do dostawy

Przedstawienie zleceń i zamówień w kształcie drzewa pozwala zachować optymalny przegląd nad niezrealizowanymi lub częściowo zamówionymi zleceniami, nad zapytaniami cenowymi i otwartymi dostawami. Jeżeli materiał dla jednego lub kilku zleceń ma zostać zamówiony, należy po prostu przez multiselekcję zaznaczyć odpowiednie zlecenia i przejść do propozycji zamówienia.

2) W propozycji zamówienia wszystkie artykuły (profile, kantówki, okucie, akcesoria, szkło) są widoczne wg zlecenia i wg dostawcy. Moduł umożliwi także zmiany danych zamówienia, wymiany dostawcy i jednostki opakowania, usunięcia artykułów lub dodanie nowych. Na koniec ukazuje się podgląd zamówienia.

3) W podglądzie zamówienia następuje ostatnia kontrola zanim zamówienie lub zapytanie cenowe zostanie wysłane do odpowiedniego dostawcy.

ETAP IV – planowana realizacja od 01.12.2014 r. do 31.05.2015 r.

 • Moduł zarządzania magazynem i stanami magazynowymi.

Moduł zapewni zarządzanie i integrację kluczowych danych firmy, takich jak:

produkty, klienci, magazyny, użytkownicy, spójność danych oraz możliwość śledzenia zachodzących procesów, zarządzanie produktami poprzez tworzenie kategorii i parametrów wspólnych dla podobnych pozycji.

Funkcjonalność modułu zapewni:

- Księgowanie odbieranych zamówień,

- Księgowanie rozchodu towarów na zamówienie

- Księgowanie towarów przychodzących i wychodzących,

- Integracja z modułem e-zlecenie w zakresie prezentacji aktualnych stanów materiałów (dostawcy) i dostępności okien i innych produktów (odbiorcy)

- Zarządzanie wieloma magazynami (magazyn główny, magazyn przejściowy, regały, magazyn specjalistyczny)

Zintegrowana ocena magazynu(FIFO, LIFO, średnia ważona)

Inwentaryzacja wszystkich miejsc składowania lub każdego magazynu

Automatyczne księgowanie towarów wychodzących przez moduł e-produkcja.

 • Wdrożenie modułu zarządzania magazynem i stanami magazynowymi.

 • Szkolenie z zakresu wdrażanego systemu B2B

Szkolenie obejmujące 28 pracowników podzielonych na 4 grupy robocze po 7 osób, szkolenie każdej grupy 25 godzin w 5 blokach zgodnych z wdrażanym systemem.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Marek Tomiak tel:+48 601 435 974

 1. Składanie ofert częściowych

Nie jest dopuszczane.

 1. Możliwość podwykonawstwa

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 1. Przygotowanie oferty

Oferta powinna:

 • posiadać datę sporządzenia i datę ważności,

 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,

 • zawierać nr NIP oferenta,

 • określać cenę netto zamówienia,

 • zawierać podpis i pieczęć oferenta.

Prosimy o podanie osoby do kontaktu w sprawie oferty. Oferta może być sporządzona na Załączniku nr 1.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie porównania cen. Kryterium cena 100%.

 1. Wycofanie oferty

Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 1. Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferta może być dostarczona za pośrednictwem:

 • poczty, kurierem lub osobiście: Dębowa Góra 27, 41-260 Sławków

 • poczty elektronicznej na adres e-mail: mtomiak@webaokna.pl

 1. Oferty należy składać do dnia 29 lipca 2013 r.

 2. Wybór oferenta nastąpi w dniu 31 lipca 2013 r.

 3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

 1. Kontakt w sprawie postępowania ofertowego

Dodatkowych informacji dotyczących postępowania oraz przedmiotu zamówienia udziela
Pan Marek Tomiak, mail: mtomiak@webaokna.pl, tel.: +48 601 435 974.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA Załącznik nr 1 (pdf)

Uwaga: Nowa polityka prywatności i plików Cookies:
W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informację znajdują się w zakładce Polityka Prywatności. zamknij [x]